2024.02.28.

2023.07.01-től a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt felelős a magyarországi hulladékgazdálkodási koncessziós rendszer működtetésért. Társaságunk bevonásával 2024. március 4-től Tatabánya Megyei Jogú Városban új szolgáltatási elemként, mintegy Pilot Projekt keretében szelektív bio-élelmiszer hulladék gyűjtési rendszer kerül bevezetésre.

A MOHU kezdetben fokozatosan vezeti be az új szolgáltatási elemet, így először 1-1 városrész került kijelölésre a társasházi övezetekben.

A mintaprojekt részeként a Tatabánya Városban Dózsakert, Sárberki ltp. és az Erőmű ltp. városrészek társasházközösségeire kiterjedően kerül bevezetésre a szolgáltatási forma. A szolgáltatás biztosításához minden lépcsőház részére 1 db 120 l-es hulladéktároló edényt biztosítunk. A hulladéktárolóedények kihelyezése 2024.02.23-ig megtörtént a városban. Ezen felül a társasházközösségeket alkotó albetétek számára 1 db 5 literes szag- és kifolyásmentes tárolóedényt biztosítottunk az ingatlanon belüli gyűjtés sikeressége érdekében. A 5 l-es tárolóedények egy gyűjtési útmutató kíséretében szintén kihelyezésre kerültek 2024.02.23-ig az érintett társasházak albetéteinek részére.

A téli-őszi időszakban (október-április) hetente egy gyűjtéssel, míg május-június-július-augusztus-szeptember hónapokban hetente kétszeri gyűjtéssel biztosítjuk a szolgáltatást. A begyűjtött hulladékok biogáz erőműbe kerülnek beszállításra és hasznosításra. A szolgálatás részeként fagyhatár feletti időjárás esetén havonta egy gyűjtőedénymosást tervezünk, melynek keretein belül a 120 l-es edényzetek tisztítása történik meg. Az 5 literes tárolóedények tisztításáról az ingatlanhasználóknak szükséges gondoskodniuk.

 

A hulladékgazdálkodási célok elérése, és a szolgáltatás sikeres üzemeltetése kapcsán kérjük, és egyben köszönjük a Lakosság szíves együttműködését.

 

A hulladékgyűjtő edénybe helyezhető hulladékok köre: